EU blokkeringsverordening VS-sancties van kracht
Sinds 6 augustus is de EU blokkeringsverordening van kracht. Dit houdt in dat Europese bedrijven die handeldrijven met Iran door de Europese Unie juridisch worden beschermd tegen de Amerikaanse sancties. Het blokkadestatuut erkent de herinvoering van Amerikaanse extraterritoriale economische sancties niet. De EU verbiedt personen of bedrijven uit de EU om zich zonder toestemming van de Europese Commissie aan de Amerikaanse extraterritoriale sancties te houden.

Wat houdt dit nu concreet in als ik zaken wil gaan doen met Iran?
Tijdens de besloten ledenbijeenkomst van 5 juli jongstleden werd nogmaals duidelijk, dat het zakendoen met Iran niet eenvoudig is. Een goede voorbereiding en het direct informeren van de huisbank was al echt een ‘must’, vooral omdat het betalingsverkeer met Iran een zeer groot probleem is. De herinvoering van de Amerikaanse extraterritoriale sancties maakt dit er ook niet makkelijker op.

Wil je ondanks de sancties toch het avontuur met Iran aangaan, dan is nu meer dan ooit een gedegen businessplan, waarin je de concrete kansen voor jouw onderneming in kaart brengt, zeer belangrijk als de 1ste stap. Evenals het direct betrekken van je huisbank bij jouw plannen. Het zakendoen met Iran wordt nog lastiger als er directe en indirecte belangen en handelsrelaties met de VS zijn. Een grondig vooronderzoek en businessplan zijn dus essentieel wil je tot een gedegen risicoafweging komen.

Hoe nu verder als ik al zaken doe met Iran?
Als je ‘alleen’ met Iran handelt, dan is er in principe niets aan de hand. De extraterritoriale sancties kunnen nog steeds van toepassing zijn op de specifieke transactie, maar als jouw bedrijf geen relatie heeft met de VS, dan kunnen eventuele represailles jouw onderneming moeilijker raken. Daarnaast zou de EU-blokkeringsverordening bescherming moeten bieden. Maar uiteindelijk blijft het toch lastig om zaken te blijven doen met Iran. Dit omdat het betalingsverkeer en transport tussen Iran en de EU steeds moeizamer verloopt. Daarnaast moet je er rekening mee houden, dat als je zaken blijft doen met Iran dit ook gevolgen heeft voor het eventueel ontwikkelen van business op de VS. Dat wordt dan erg moeilijk dan wel onmogelijk.

Welke sancties zijn sinds 6 augustus van kracht?
De VS kondigde in mei aan, dat de sancties stapsgewijs weer ingevoerd gaan worden na een afkoelperiode van drie tot zes maanden. Op 6 augustus verliep de eerste afkoelingsperiode en zijn de sancties weer van kracht m.b.t. transacties en activiteiten die verband houden met o.a.:
– De Iraanse auto-industrie
– Iran gerelateerde handel in goud, edelmetalen, grafiet of halffabricaten zoals aluminium en staal
– De verkoop van bankbiljetten in Amerikaanse dollars aan de regering van Iran; de handel in Iraanse staatsschuld en de ‘handel significante’
financiële transacties in Iraanse rials.
– Iraanse luchtvaartindustrie
– Iraanse agrarische sector
– Tapijthandel

Welke sancties volgen er nog op 5 november, na een half jaar afkoelperiode?
Op 5 november gaan de sancties weer in met betrekking tot transacties en activiteiten die verband houden met:
– De Iraanse energiesector
– De petrochemische industrie (handel in ruwe olie, petrochemie, gas)
– De Iraanse scheepsbouw en zeevaart, havenbedrijven; incl. diensten zoals bunkeren, classificatie, inspecties, charteren schepen
– Financiële dienstverlening;  transacties tussen buitenlandse financiële instellingen en de Iraanse Centrale Bank en andere Iraanse
financiële instellingen; het financiële berichtenverkeer en de dienstverlening met betrekking tot verzekeringen en herverzekeringen.
– Zwarte lijst personen; ook worden de personen die al op de zwarte lijst van de VS stonden voor het nucleaire akkoord weer tot ‘persona non
grata’ verklaard.

Update handboek Iran
Een praktische handleiding en checklist voor het zakendoen met Iran is het handboek Iran, opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit document wordt regelmatig geactualiseerd en verwoord in eenvoudig taalgebruik hoe om te gaan met de sancties. Klik hier voor het downloaden van het handboek.

Note:
Dit een informatief artikel en bevat geen juridisch advies. Aan dit artikel kunnen geen rechten verbonden worden ten aanzien van specifieke transacties. Wanneer iemand juridisch advies nodig heeft ten aanzien van een specifieke transactie dient daarvoor een juridisch expert te worden geraadpleegd.

Voor meer informatie:
FME Internationaal
internationaal@fme.nl
T 079-353 12 93