Toenemende vraag naar duurzame energieoplossingen in de Golfregio

Wereldwijd wordt de productie van olie en gas verduurzaamd en wordt steeds meer overgestapt naar de productie van niet-fossiele brandstoffen. Hoe kan de omschakeling van de olie- en gassector naar nieuwe markten, toepassingen en technologieën gestimuleerd worden? Tijdens de bijeenkomst van 30 mei onderzocht FME – Dutch Energy Solutions samen met de aanwezige bedrijven hoe de kennis en kunde uit de olie- en gasindustrie kan worden ingezet om bij te dragen aan de energietransitie in binnen- en buitenland. Na inspirerende presentaties van ECN, NAM, TNO en een koppeling aan de mogelijkheden bij duurzame toepassingen in energieprojecten in de Golfregio door de lokale vertegenwoordiger van DES in de Golfregio kwam een interessante discussie tot stand over de mogelijkheden van een nieuwe meerjarenstrategie op de Golfregio.