Ontmoeting tussen leveranciers en afnemers van vloeibaar gas

“Qatar is ready to join forces with you on LNG”, dat was de eerste reactie van Mohammed bin Saleh Al-Sada, de minister van Energie en Industrie van Qatar, na zijn bezoek aan het Nationaal LNG Platform in Rotterdam. De minister sprak op het Rotterdamse stadhuis met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en wetenschap, die samen een beeld gaven van activiteiten rondom ‘small scale LNG’. In een notendop kregen de gasten een beeld van concrete initiatieven in de gehele keten, van de Gate Terminal op de Maasvlakte tot de tank- en bunkerinfrastructuur op verschillende plaatsen en het land en de eindgebruikers, zoals LNG-ferryboten tussen Noord-Nederland en de Waddeneilanden.

De Haven van Rotterdam ontwikkelt zich van een importhaven naar een hub, waarlangs LNG bezig is aan een opmars in de transportsector. Tijdens een vaartocht door die Rotterdamse haven was er gelegenheid om een aantal contacten te verdiepen. Dat gaf aanknopingspunten voor samenwerking op het gebied van techniekontwikkeling, innovatie, wetenschap en normering. “Te veel onderwerpen voor samenwerking op LNG om op te noemen”, zo concludeerde de minister aan het einde van de vaartocht.

Ger van Tongeren, voorzitter van het Nationaal LNG Platform vatte het belang van het bezoek als volgt samen: “Het Internationaal Energie Agentschap voorzag enkele jaren geleden al een ‘golden age of gas’. Er is voor enkele honderden jaren gas beschikbaar en er is milieuwinst te halen door gas in vloeibare vorm in te zetten in de transportsector. Tijdens dit bezoek zijn de partijen die gas leveren en partijen die het gaan toepassen bij elkaar gebracht.”

De delegatie was onder de indruk van de organisatiegraad van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Onder de vlag van Nationaal LNG Platform presenteerden zij één visie, die het beeld van losstaande initiatieven oversteeg. Robert Goevaers, programmamanager van het Platform, benadrukt het belang van die samenhang. “Alleen als alle partijen in de keten hun rol onderkennen, bereid zijn erin te investeren en een goede business case zien kan Nederland een voorsprong opbouwen ten opzichte van andere EU-landen. We hebben een sterke uitgangspositie, met de haven van Rotterdam, de goed ontwikkelde gasindustrie, veel raffinage en ontwikkelingen in de hele keten. Dit geeft ons een basis om LNG in Europa neer te zetten en Nederland hierin een belangrijke rol te laten spelen.”

Na het bezoek aan Rotterdam heeft FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming in het bijzijn van minister Kamp van Economische Zaken en de Qatarese minister Mohammed bin Saleh Al-Sada van Energie en Industrie namens de Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie haar handtekening gezet onder een Partners for International Business-programma met de overheid. Het doel van het driejarige PIB-programma voor het FME-exportplatform Dutch Energy Solutions is het verbeteren van de positie van Nederlandse toeleveranciers in de gasindustrie in de Golfregio. Het programma zet hierbij in op kennisuitwisseling en tijdige betrokkenheid bij projecten in Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.