Bericht van de Nederlandse ambassade in Israël:

 • De Universal Oil & Gas Conference (Tel Aviv, 17-19 november) richt zich op upstream-bedrijven in de olie- en gassectoren. Meer info: http://www.universaloilgas.com/
 • De Israel Energy & Business Convention (Tel Aviv, 23-24 november) heeft een focus op olie en gas. De grotere bedrijven in de Israëlische energiesector, beleidsmakers en financiële instellingen zijn hier vertegenwoordigd. Meer info: http://www.energianews.com/energy2015/agenda.htm

Tijdens deze conferenties zullen de recente regionale ontwikkelingen in de energie- en gassector uitgebreid aan bod komen en zullen alle belangrijke ‘stakeholders’ vertegenwoordigd zijn die voor u relevant kunnen zijn.

Recente ontwikkelingen en kansen gassector Israël
Zoals bekend zijn in 2009 en 2010 twee grote gasvelden gevonden voor de kust van Israël: Tamar en Leviathan. Daarnaast is de verwachting dat er nog verschillende andere velden gevonden zullen worden.

Tamar heeft volgens de Israëlische National Gas Authority (NGA) ongeveer 280 BCM aan gas. Uit dit veld wordt sinds 2013 gas gewonnen. Leviathan heeft volgens de laatste schattingen nog twee keer zoveel gas. De eigenaren (de Delek Group) hoopten in 2016 of 2017 met de winning te beginnen, maar helaas is er eind vorig jaar stagnatie ontstaan omdat de antitrust autoriteit de monopolie positie van Noble en Delek verder aan banden wilde leggen. Na maanden van intensieve onderhandelingen zijn zowel de private partijen, regering en het parlement nu akkoord met een nieuw gasraamwerk waarin zaken als mededinging, prijs, export quota en beleidsstabiliteit zijn vastgelegd. De vraag is of gewacht gaat worden op groen licht van de antitrust autoriteit of dat omwille van het nationale veiligheidsbelang dit raamwerk hoe dan ook in werking gaat treden. De verwachting is dat besluitvorming hierover spoedig zal moeten plaatsvinden, mede vanwege toenemende concurrentie in de regio vanwege de recente grote gasvondsten door Eni van het Zohr-veld voor de kust van Egypte.

Kansen
De recente ontwikkelingen bieden in up-, mid- én downstream grote kansen. Een aantal voorbeelden:

 • De verwachting van de Israëlische National Gas Authority is dat er de komende vier jaar 6 miljard dollar geïnvesteerd zal worden door de eigenaren van de gasveleden Leviathan en Tamar om (verdere) winning en transport van gas mogelijk te maken.
 • De komende jaren wordt er anderhalf tot twee miljard dollar geïnvesteerd om de verdere winning van gas uit Tamar mogelijk te maken
 • Vanwege antitrust wetgeving moet de Delek-Group (eigenaren van het grootste deel van de winbare gasvelden in Israëlische wateren) binnenkort twee velden verkopen. De bedrijven zijn hiervan op de hoogte maar hebben nog geen afnemer gevonden voor de gasvelden. De verwachting is dat bedrijven in de komende weken een deadline krijgen opgelegd, waardoor de prijs van de velden verder zakt;
 • Houders van licenties om te zoeken naar andere velden in Israëlische wateren zijn op zoek naar geschikte buitenlandse partners met de juiste expertise.
 • De lokale infrastructuur voor het verbinden van kleine afnemers/huishoudens aan het gasnetwerk moet voor een belangrijk deel nog worden aangelegd.
 • Veel fabrieken en andere grootafnemers van energiebronnen maken de overstap naar gas. Daarvoor moeten machines omgebouwd en nieuwe lokale infrastructuur aangelegd;
 • Israel Natural Gas Lines is bezig met het aanleggen van nieuwe gasleidingen, zowel voor uitbreiding van de capaciteit binnen Israël als om de export naar Jordanië en de Palestijnse gebieden mogelijk te maken.

Wat kan de ambassade u bieden?
Wij helpen u graag met de volgende zaken:

 • Meer informatie over concrete ontwikkelingen en kansen in de Israëlische gassector.
 • Vinden van en faciliteren contact met relevante partners aan Israëlische zijde.
 • Registratie (met korting) voor beide conferenties en faciliteren van uw verblijf.
 • Bij voldoende belangstelling uit Nederlands, is de ambassade van plan om op zondag 22 november een ‘veldbezoek’ te organiseren. Gedacht wordt aan bezoeken van o.m. Ashdod (receiving terminal from Tamar and a natural gas powered power station), Weizman Institute. Indien er hiervoor specifieke wensen vernemen wij dat graag.
 • Bij voldoende belangstelling uit Nederland zal een speciaal Nederlands netwerkevenement bij de conferenties georganiseerd worden
 • Als u wilt optreden als spreker op een van de conferenties en/of op het Nederlands side-event vernemen we dit graag. Hiervoor is het mogelijk dat reis- en verblijfskosten vergoed worden door de ambassade

Mocht u interesse of verdere vragen hebben, gelieve contact op te nemen met Arjen Kool via Arjen.Kool@minbuza.nl