Zoetermeer 3 december 2014Namens de Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie heeft FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming in het bijzijn van minister Kamp van Economische Zaken en de Qatarese  minister Mohammed bin Saleh Al-Sada van Energie en Industrie haar handtekening gezet onder een Partners for International Business-programma met de overheid. Het doel van het driejarige PIB-programma voor het FME-exportplatform Dutch Energy Solutions is het verbeteren van de positie van Nederlandse toeleveranciers in de gasindustrie in de Golfregio. Het programma zet hierbij in op kennisuitwisseling en tijdige betrokkenheid bij projecten in Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Aanbestedingen die voortkomen uit grote gasprojecten in de Golfregio bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dezentjé: “Nederland is ruim een halve eeuw actief als producent en leverancier van aardgas en ons land heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot dé gasrotonde van Europa. Wij willen graag onze kennis en ervaring ter beschikking stellen aan landen in de Golfregio. Deze landen zoeken naar innovaties om efficiënter te kunnen worden, zowel waar het gaat om energie-efficiency als om procesinnovatie. Onze bedrijven bieden deze oplossingen. Met het ondertekenen van dit Partners for International Business-programma gaan Nederland en de landen in de Golfregio samen een mooie toekomst tegemoet.”

Samenwerken De afgelopen jaren hebben FME, IRO (brancheorganisatie van de Nederlandse olie- en gasindustrie-bedrijven) en de Nederlandse overheid nauw samengewerkt met strategische partners en lokale ambassades om Nederlandse kennispartijen en industrie binnen een bedrijvenplatform bijeen te brengen. Het belangrijkste doel: contacten leggen en naamsbekendheid  opbouwen in de Golfregio.

In dat kader wordt een nieuw Partners for International Business (PIB)-programma ontwikkeld voor een groep van 35 bedrijven die zich afgelopen jaren hebben geclusterd onder het FME exportplatform Dutch Energy Solutions. Het PIB-programma richt zich specifiek op het positioneren van toeleveranciers voor gastechnologie en op de nieuwe innovaties die voortkomen uit de olie- en gassector.

Over Dutch Energy Solutions
Dutch Energy Solutions is in 2009 door FME in samenwerking met de IRO (brancheorganisatie van de Nederlandse olie- en gasindustrie-bedrijven) en het ministerie van Economische Zaken opgericht onder het zogeheten 2g@there-programma van de overheid. Het DES-programma was een driejarig programma dat in 2012 afliep. In overleg met bedrijven onder Dutch Energy Solutions is het exportplatform Dutch Energy Solutions in 2012 privaat voortgezet, waarbij FME het secretariaat voerde. Het nieuwe ‘Partners for International Business’-programma, dat op 3 december is ondertekend, is opnieuw een driejarig programma. De focus ligt op gastechnologie en is gericht op Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.

Het Partners for International Business-programma voor DES wordt door de volgende FME-lid bedrijven namens het platform (ca. 35 bedrijven) ingediend: Stork, Gemco International, Tradinco, Petrogas, Aangevuld met kennisinstellingen TNO en DNV GL (voorheen Kema) en IRO. FME treedt als penvoerder op.

90