Op 14 juli 2015 hebben de E3+3 en Iran een alomvattend akkoord over het nucleaire programma van Iran bereikt. Sanctieverlichting is voorzien in drie stappen en is gekoppeld aan de uitvoering van het akkoord door Iran. Op de korte termijn betekent het dat er geen directe verandering is in de sancties of andere restrictieve maatregelen tegen Iran.

Alle bestaande sancties blijven van kracht totdat de IAEA heeft geverifieerd dat Iran aan alle afgesproken voorwaarden uit het nucleair akkoord heeft voldaan. Eind dit jaar is daar op zijn vroegst meer over te zeggen. Pas als aan de afgesproken voorwaarden is voldaan, zullen de eerste sancties worden verlicht. Het gaat dan om VN-sancties (nucleair) en een deel van de VS- en EU-sancties.

Als Iran zich houdt aan zijn afspraken en de sancties worden opgeheven, zal de overheid de bedrijven- en financiƫle sector helpen om de mogelijkheden te benutten die zich zullen voordoen en handel en investeringen tussen Nederland en Iran promoten.

Lees hier meer over wat dit akkoord betekent voor bedrijven die zaken willen doen met Iran.