Holland Paviljoen op de Water, Energy, Technology and Environment Exhibition

In de Verenigde Arabische Emiraten liggen veel kansen voor Nederlandse ondernemers, met name op het gebied van watermanagement, duurzame energie en milieutechnologie. Schrijf je dus in voor het Holland Paviljoen op de WETEX van 23 tot en met 25 oktober.┬áSinds de ontdekking van olie in de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 65 jaar geleden, is het land getransformeerd tot een moderne staat met een hoge levensstandaard. De VAE verbruiken door de ligging, maar ook door de levensstijl, veel energie en water: 83% meer dan het gemiddelde verbruik wereldwijd. De Emiraten hebben zichzelf als doel gesteld om in 2021 24% van het energieverbruik uit low carbon bronnen te verkrijgen (in 2014 was dit slechts 0.2%). De Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) investeert de komende jaren 27 miljard dollar in cleantech oplossingen (voor water, energie en milieu). Daarnaast vindt in 2020 de World Expo plaats in Dubai. De voorbereidingen hiervoor bieden mogelijkheden voor de water, energie en milieutechnologie sector. Meer weten…