Maandag 18 januari jl. heeft Minister Kamp het Energierapport gepresenteerd.
Klik hier om dit rapport te bekijken.

HetĀ Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van
Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten
centraal: 1) we sturen op CO2-reductie; 2) we verzilveren de economische kansen die de
energietransitie biedt en 3) we integreren energie in het ruimtelijk beleid.