Introductie
De Nederlandse olie- en gasindustrie staat wereldwijd bekend als de pionier voor olie- en gasprojecten. Sinds de ontdekking van het Groningen gasveld is bijna het hele land verbonden met het gasnet. Nederland loopt voorop met technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de HR-ketel en smart field applicaties. Ook op het gebied van duurzaamheid is Nederland bekend om zijn innovatieve technologieën zoals de productie van biogas en integratie van offshore wind en gas.

Kansen en samenwerking Iraanse olie- en gasmarkt
Iran wil graag toegang verkrijgen tot de Nederlandse state-of-the-art kennis om daarmee hun eigen ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt naar een hoger niveau te brengen. Voor Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie is het voornaamste doel het creëren van marktkansen en het positioneren van Nederlandse bedrijven door middel van kennisuitwisseling en het organiseren van handelsmissies om in een zo vroeg stadium mogelijk betrokken worden bij olie- en gasprojecten in Iran. Onlangs is onder het FME-exportplatform Dutch Energy Solutions een Business Development Group Iran (BD-groep Iran) opgericht voor Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie om gezamenlijk kansen te definiëren en informatie uit te wisselen op het gebied van o.a. aanbestedingsprocedures, beleids- en marktontwikkelingen en zaken op bijvoorbeeld juridisch en financieel gebied.

Doelstellingen van de BD-groep Iran

  • Meer efficiency in het zakendoen met Iran door gezamenlijk optrekken van Nederlandse olie- en gasbedrijven
  • Krachten bundelen en gezamenlijk bouwen aan een netwerk
  • Een sterke gezamenlijke boodschap om (Westerse) concurrenten het hoofd te bieden
  • Het gezamenlijk optrekken van multinationals, MKB en kennisinstellingen opent deuren op hoger niveau in Iran
  • Positionering van het eigen bedrijf voor het ontwikkelen van individuele projecten
  • Het verzamelen, analyseren en delen van informatie (juridisch, financieel, cultureel, bankwezen, technologieën, beleid, overheidsinformatie)
  • Het ondersteunen van bedrijven met hun business development (bijv. tenderinformatie, match making, actuele marktinformatie, seminars op het gebied van kennisuitwisseling)
  • Indien gewenst en relevant samenwerking tussen bedrijven creëren
  • (Collectieve) benadering van de Iraanse markt om de Nederlandse bedrijven in de Iraanse olie- en gasmarkt te positioneren
  • Een gezamenlijk aanspreekpunt voor stakeholders (ambassades, ministeries, Iraanse bedrijven)

Hoe schrijf ik mij in en wat zijn de kosten van deelname?
Voor leden van FME/Dutch Energy Solutions bedraagt de jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap van de BD-groep Iran ​​2.000,- Euro excl. BTW*. Voor niet-FME/Dutch Energy Solutions leden bedraagt de jaarlijkse bijdrage 2.450,- Euro excl. BTW*. 

Zijn er financiële voordelen voor deelnemers van de BD Group Iran?
Deelnemers van de BD Group Iran ontvangen een korting op de activiteiten die onder het Partners for International Business programma (PIB Energy Iran) dat onlangs is ondertekend met de Nederlandse overheid zullen worden uitgevoerd, zoals deelname aan handelsmissies, beursinzendingen, seminars en workshops etc. Bij regelmatige deelname aan activiteiten verdient u (een deel van) uw deelnemersfee terug.

Members only
Onder het driejarig PIB programma zal een aantal maal een marktrapport voor de Iraanse olie- en gasmarkt worden opgesteld. Deze rapporten worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de leden van de BD Group Iran. Ook zal er een nieuwsbrief specifiek op de Iraanse olie en gasmarkt worden opgesteld.

Als u geïnteresseerd bent in deelname in de Business Development Group, kunt u contact opnemen met Judith van Akkeren, email: judith.van.akkeren@fme.nl  telefoon: +31 (0) 79 3531196. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het export platform van FME-Dutch Energy Solutions

*excl. eenmalige entrance fee, de entrance fee voor FME/DES leden bedraagt 475,- Euro en voor niet leden 950,- Euro