Het Nederlandse postennetwerk is zeer belangrijk voor de ondersteuning in de voorbereiding en uitvoering van handelsmissies. Vanuit Dutch Energy Solutions doen wij dan ook regelmatig een beroep op de diverse Ambassades en Consulaten.

Met name voor kleinere Ambassades, zoals bijvoorbeeld in de golfregio, is het ondersteunen van handelsmissies vanwege de beperkte capaciteit op deze posten een intensief traject voor onze diplomaten en hun medewerkers. Wij nodigen u hierbij dan ook van harte uit om de inzet van Ambassades en Consulaten te waarderen en de enquête in te vullen ten behoeve van de Ambassadeprijs 2014.

Bedrijven kunnen de enquête invullen tot 14 november.

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ambassadeprijs-2014