Vaak kan een buitenlandse markt slechts goed worden benaderd door inzet van een lokale partij. Daarbij kan worden gekozen voor een agent of een distributeur. Die keuze wordt als regel zonder aandacht voor de juridische en daarmee financiële consequenties gemaakt, vaak volgens suggestie van de lokale partij. Die consequenties kunnen echter ingrijpend zijn. Vooral als de samenwerking wordt beëindigd komen de verschillen tussen agentuur en distributie tot uiting. Maar ook tijdens de samenwerking zijn er belangrijke verschillen. Een goed inzicht in deze verschillen en in de bijzondere aspecten van agentuur en distributie is daarom noodzakelijk.

Programma en werkwijze
In deze workshop wordt de samenwerking met een agent en met een distributeur (ook wel wederverkoper of dealer genoemd) vanuit de juridische invalshoek behandeld. Uitgegaan wordt van het Nederlandse en Europese recht, dat wereldwijd als standaard heeft gediend. In een halve dag passeren alle belangrijke zaken de revue. De focus ligt op de volgende onderwerpen:

  • beperking provisieverplichting
  • commerciële risico’s bij agent
  • beperking schade bij beëindiging samenwerking
  • wettelijke regels voor beëindiging samenwerking
  • verplichte afkoopsom; goodwillvergoeding
  • gebiedsbescherming; parallelimport
  • concurrentiebedingen/exclusieve afname
  • prijsbinding; adviesprijzen
  • positie distributeur als vaste afnemer
  • positie distributeur in het kader van productaansprakelijkheid

Er is alle gelegenheid is tot het stellen van vragen en het voorleggen van eigen praktijksituaties. Elke deelnemer ontvangt het ORGALIME-modelcontract voor zowel de agentuur- als de distributieovereenkomst op cd-rom. Deze modellen kunnen wereldwijd worden toegepast.

Doel
Het maken van de juiste keuze bij de aanstelling van een agent of distributeur en het beter benutten van bestaande agenten- of distributeursrelaties.

Uw docent
De workshop wordt verzorgd door mr. Lindsay Hopmans, hoofd van FME Advocaten, die zich dagelijks met dit onderwerp bezighoudt en verantwoordelijk is voor de genoemde ORGALIME-modelcontracten.

Voor wie?
Voor iedereen die betrokken is bij het internationale marketingbeleid van de onderneming. Ook medewerkers van bedrijven die zelf als agent of distributeur optreden hebben profijt van deze cursus.

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

Kosten
€ 295,- per persoon, exclusief btw voor FME-leden.
€ 595,- per persoon, exclusief btw voor niet-leden.

Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldingsformulier>>

Deze workshop staat momenteel op de agenda. Klik hier voor data en locaties.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FME College, 088-4008408 fmecollege@fme.nl