De Europese Unie heeft economische sancties ingesteld tegen Rusland vanwege de Russische agressie en bemoeienis in buurland Oekraïne. Op dinsdag 29 juli 2014 zijn de lidstaten het met elkaar eens geworden over een pakket aan maatregelen. De verordening treedt officieel in werking per 1 augustus 2014, vanaf deze datum zijn de sancties van toepassing op nieuw af te sluiten contracten.

Met de nieuwe EU-sancties wordt het voor Russische banken, die voor minimaal 50 procent in handen zijn van de Russische staat, onmogelijk om op de Europese financiële markt geld op te halen. Ook is er een verbod ingesteld op de export naar Rusland voor strategische goederen (militaire goederen en dual-use goederen) en technologie voor het winnen van olie. Deze sancties zijn in ieder geval een jaar van kracht en worden na 3 maanden geëvalueerd. Wel kunnen ze tussentijds worden aangepast vanwege actuele politieke ontwikkelingen. Het zakendoen met Rusland voor andere sectoren, producten en met niet gelijste personen, banken en bedrijven is dus op dit moment dus nog wel toegestaan.

Belangrijk voor dit moment is dat de financiële sancties zich enkel beperken tot de kapitaalmarkt en dus geen effect hebben op de betaalmarkt. Dit houdt in dat betalingen, handelskredieten, letters of credit etc. niet onder deze sancties vallen en gewoon doorgang kunnen vinden. De sancties moeten in eerste instantie dus ook geen effect hebben op het verkrijgen van exportkredietverzekeringen, anders dan dat het risico voor de verzekeraar hoger wordt (en dus de premies kunnen gaan stijgen) of dat bepaalde personen niet gedekt kunnen worden.

Meer informatie, bronnen en praktische contacten vindt u hier.

Meer informatie
Patrick Walison
FME
Beleidsadviseur Internationaal Ondernemen
T 079 353 1280
E patrick.walison@fme.nl